Voor een leefbare omgeving

Leefbare omgeving
Eeckhof bouwt aan een leefbare omgeving. Wij streven naar een omgeving waarin mensen fijn kunnen wonen, effectief kunnen werken en waar ruimte is voor recreatie en toerisme. Met een positieve insteek, een breed netwerk en volledige kennis van het beleid willen wij gezamenlijk, vanuit de wens van de aanvrager, een gedegen plan opstellen waar alle betrokkenen enthousiast over zijn. Wij nemen u werk uit handen en zorgen ervoor dat uw ideeën worden omgezet in succesvolle resultaten.

Verbindende schakel
Door onze brede regionale ervaring en veelvuldig contact met overheden weten wij wat er verwacht wordt en zijn wij de verbindende schakel in de communicatie met eigenaren, overheden en andere partijen. Wij kijken constant waar behoefte aan is, zowel bij particulieren en bedrijven als buurschappen, dorpen en overheden en weten mensen te prikkelen en enthousiasmeren om te zorgen dat ze in beweging komen.

Agrarische sector
Naast overheden en particulieren ondersteunen we ook agrarische ondernemers. Veel ondernemers op het platteland komen onder druk te staan door ingrijpende veranderingen in de agrarische sector. Met de boer aan de keukentafel zitten vinden wij één van de mooiste momenten. Wij denken samen met u na over een oplossing maar vooral ook over nieuwe kansen en mogelijkheden. Met onze agrarische achtergrond weten wij hoe we een gedegen plan op kunnen stellen en uit kunnen voeren, zodat u zo snel mogelijk verder kunt met uw dagelijkse gang van zaken.

Wilt u als particulier een vergunning aanvragen of een bestemmingsplan wijzigen? Heeft u als agrariër een oude schuur die u graag zou willen vervangen voor een mooie woning? Bent u als dorpsbestuur op zoek naar een heldere dorpsvisie? Of vindt de overheid dat er nieuwe fiets- en wandelroutes gerealiseerd moeten worden? Eeckhof biedt ondersteuning en advies van begin tot eind!