Nieuwe subsidie voor het versterken van de leefbaarheid

Bij Eeckhof werken we veel met lokale initiatieven vanuit de samenleving. Wij geloven dat deze initiatieven, vaak gestart van onderaf, de leefbaarheid van dorpen en buurten sterk vergroten. We willen daarom graag een nieuw fonds onder de aandacht brengen, het ‘MenzisFonds’, voor initiatieven gericht op het versterken van meer leefkracht en slimmere zorg. Bij dit fonds kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkracht-initiatief hun financieringsaanvraag indienen.

Voor elk lokaal maatschappelijk initiatief is er maximaal € 5.000 aan budget. Tussen 26 maart en 20 mei 2018 kunt u als organisatie uw aanvraag indienen.

Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden van de subsidie kun je terugvinden op deze webpagina van Menzis.

We helpen graag om u te voorzien van de juiste informatie.