Anno.Nu

Eeckhof BenteloOpdrachtgever: OVKK, Ervaringhus

Veel kernen in Overijssel denken na over hun toekomst: hoe houden we samen ons dorp vitaal en leefbaar?
Vaak zijn er ook zorgen over de continuïteit van het maatschappelijk vastgoed, zoals de school, de kerk en/of het dorpshuis.

Veel dorpen hebben meerdere verenigingen met ieder een eigen accommodatie. Deze accommodaties zijn vaak verouderd en aan vervanging toe. Soms zijn velden ongunstig gelegen en/of verouderd. Sportzalen sluiten, de exploitatie houden gaat vaak nog net maar dat wordt in de toekomst steeds lastiger. Scholen hebben vaak moeite om het onderwijs in het bestaande gebouw te passen, onder andere door teruglopende leerlingenaantallen. Alle verschillende gebruikers kunnen bijvoorbeeld overwegen of het samenvoegen van de functies haalbaar zou kunnen zijn. Samenvoeging in één gebouw levert vele voordelen op qua investering, exploitatie, inzet van vrijwilligers maar komt bovenal de saamhorigheid ten goede.

Starters op de woningmarkt in dorpen, kernen en op het platteland

In vrijwel elke kern hoor je dezelfde geluiden, er zijn te weinig woningen voor jongeren. De woningen die er zijn blijken vaak onbetaalbaar voor starters en nieuwbouw lijkt helemaal geen optie. Klopt dit nu echt of zijn de wensen van de starters op de woningmarkt niet realistisch?
Eeckhof gaat in gesprek met gemeenten en jongeren om zo vast te stellen waar jongeren tegenaan lopen, hoe gemeenten en provincies daarmee omgaan en hoe dit meegenomen wordt in het beleid. Waar hebben de jongeren behoefte aan? Wat is er mogelijk in de gemeente? Koop, huur of nieuwbouw? Vrijstaand, twee-onder-één-kap of een appartement? En wat is de ideale locatie? Ook worden er ander partijen bij het proces betrokken, partijen als plaatselijke belangen, dorpsraden en woningcorporaties. Op deze manier kunnen krachten worden gebundeld en plannen worden omgezet in acties.

Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) is een vereniging van ruim 130 plaatselijke belangenorganisaties, lokale initiatiefgroepen en dorpshuisbesturen die zich verenigd hebben in de OVKK om samen te werken aan een duurzaam en leefbaar platteland. De vereniging stimuleert bewoners om zich in te zetten voor de leefbaarheid van kleine kernen en dorpen, maar is ook interessant voor organisaties en overheden voor de uitwisseling van kennis en informatie.

Als consulent van de OVKK ondersteunt Eeckhof de vrijwilligersbesturen van buurt- en dorpshuizen bij allerlei zaken met betrekking tot de exploitatie van de betreffende accommodaties. Daarnaast zijn wij betrokken bij verschillende gelieerde projecten zoals de toekomst van de dorpskerk in kerkdorpen en het opzetten van zorgcollectieven in kernen.

Op zoek naar meedenkkracht?

Heeft u zelf een burgerinitiatief en kunt u ook hulp gebruiken bij het ontwikkelen van uw initiatief?  Of het nu gaat om het vergroten van draagvlak, het maken van een visie of projectplan of het verbeteren van de communicatie met alle verschillende partijen, Team AnnoNU staat voor u klaar. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend! Neem contact op.