Boerderijenfonds: Restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed

Het behouden van beeldbepalende historische boerderijen, stallen en schuren is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid op het platteland. Veel van deze gebouwen kunnen omgevormd worden zodat ze voor diverse functies geschikt zijn. Met een herbestemming is het mogelijk om een beeldbepalende stal of schuur in gebruik te nemen als bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of vakantiewoning.  Er zijn vaak grote kosten verbonden aan een herbestemming en een restauratie van een dergelijk pand.

Het boerderijenfonds ondersteund hierbij, zowel financieel als met kennis. Het belangrijkste criteria om aanspraak te kunnen maken op dit fonds is dat projecten bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland en daarmee ook een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving. Het boerderijenfonds richt zich met name op particuliere initiatieven, eigenaren van historische boerderijen en erven. Eigenaren krijgen de mogelijkheid om met een gespecialiseerd team de mogelijkheden te bekijken en een plan op te stellen. Eeckhof kan ondersteunen in dit proces en beoordelen of het in aanmerking komt voor het boerderijenfonds.

Op deze pagina van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is meer informatie te vinden over deze regeling.