ErfCoach

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Het werk van de ErfCoach

De ErfCoach biedt bewoners en ondernemers op het platteland ondersteuning, onder andere om de juiste informatie te vinden en om plannen concreet te maken. Veel agrariërs zijn bezig met de toekomst van hun bedrijf. Wat wil ik en wat mag ik? Naast het bieden van een luisterend oor maken ErfCoaches zaken bespreekbaar en kunnen ze ook het duwtje in de juiste richting geven. De ErfCoach helpt om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. Wat daarvoor moet gebeuren en wie de juiste personen en instanties zijn. De grote wirwar van regels en verplichtingen maakt het bijna onmogelijk om, naast het runnen van een bedrijf, het overzicht op de toekomst te behouden. Met een integrale aanpak in denken en doen helpen de ervencoaches om een duidelijk beeld te vormen van de mogelijkheden.

Achtergrond

ErfCoaches zijn onderdeel van het project “Toekomstgerichte Erven” van de provincie Overijssel. Hier hebben alle gemeenten in Overijssel zich aan geconformeerd. Het doel van het project is om erfeigenaren te ondersteunen bij de soms complexe vraagstukken die op hen afkomen. Daarnaast om hen te stimuleren hun erf te verduurzamen, te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Hiervoor heeft de provincie 12 ErfCoaches aangesteld die werkzaam zijn over alle gemeenten in Overijssel. De website ErfCoach.com is in het leven geroepen om de ErfCoaches die werkzaam zijn in meerdere gemeenten in Twente onder de aandacht te brengen. Deze ErfCoaches vervullen hun opdracht voor de Provincie vanuit Eeckhof  en Stawel.