ErvenCoach biedt perspectief

De provincie Overijssel heeft elf ervencoaches/erfcoaches aangesteld om erfeigenaren te helpen bij hun zoektocht door het woud van regels, subsidies en mogelijkheden. In veel gevallen gaat het om agrarische ondernemers, soms gestaakte ondernemers met nog staande opstallen. De ervencoach is hun laagdrempelige en vertrouwelijke aanspreekpunt.
Het is lastig voor erfeigenaren om de nodige informatie te verzamelen. De regels zijn complex, ingangen velerlei en de subsidiemogelijkheden ondoorzichtig. De ervencoaches helpen de erfeigenaren op weg. Zij sparren, informeren, adviseren, verwijzen en bemiddelen.
De provincie heeft de ervencoaches aangesteld met als doel de erven in het landelijke gebied structureel te verduurzamen. Daarmee moet het landelijke gebied klaar zijn voor de toekomst, met aantrekkelijke natuur, landbouw en woningmarkt.

Voor een item over ervencoaches in het tijdschrift Landwerk is collega Tom Jannink geïnterviewd. Tom Jannink: “De wensen en ambities van de erfeigenaar staan echt centraal. Mijn collega’s en ik gaan uit van de passie bij degene met wie wij in gesprek zijn. Ze moeten uitgaan van hun kracht. Als een varkenshouder overweegt om uit te breiden van tweeduizend naar vijfduizend varkens en dat past binnen de regelgeving, dan denk ik met hem mee. Als iemand een bed&breakfast wil realiseren in een mooie oude schuur, dan help ik hem ook graag. Ik weet de ingangen bij gemeente en heb een groot netwerk van specialisten. Daarnaast ken ik de bijbehorende regels, subsidiemogelijkheden en duurzaamheidsdoelen. Ik vind het – net als mijn collega’s – mooi om te helpen bij het maken van passende keuzes en het zetten van stappen. In welke richting dat ook is. Het is zinvol en nuttig, want het biedt perspectief”.

klik op onderstaande afbeelding voor het volledige artikel in tijdschrift Landwerk,

 

 

 

 

Lees hier meer over de ervencoaches in Twente,