Percelen van één agrarisch bedrijf liggen vaak verspreid in het landschap, omgeven door percelen van anderen eigenaren. Kavelruil maakt het mogelijk om percelen van dezelfde eigenaar te bundelen. Dit is vaak een ingewikkelde puzzel waarbij veel waarden en emoties meespelen. Wij brengen alle belangen in kaart en streven ernaar om voor iedereen een betere situatie te creëren.

  • Kavelruilcoordinator – tekst

    Voordelen voor iedereen

    Eeckhof heeft bij verschillende projecten de rol van kavelruilcoördinator en vertrouwenspersoon vervuld, zowel bij vrijwillige kavelruil als bij kavelruil in opdracht. Het startpunt is altijd het in beeld brengen van de huidige situatie, de gewenste situatie, de knelpunten en mogelijke oplossingen. Wij zitten graag met alle betrokkenen om tafel om zo tot de ideale oplossing te komen.

    In onze ogen moet iedereen voordeel hebben bij een kavelruil, de nieuwe situatie zal efficiënt en toekomstbestendig moeten zijn. Wij voorkomen verspreiding van kavels en zorgen voor een betere verkaveling, wat ten gunste komt van de ontsluiting, beweringstijd en waterhuishouding. Zo zorgen wij ervoor dat de leefbaarheid van zowel agrariërs als andere grondeigenaren en grondgebruikers aanzienlijk verbeterd wordt.

    Deze video van het CKO geeft duidelijk weer wat kavelruil precies is en waarom het belangrijk is. Tom Jannink is als kavelruilcoördinator actief in Haaksbergen (rond de N18). Ook is hij actief geweest als kavelruilcoördinator in Zenderen-Bornerbroek.

Heeft u belang bij een ervaren kavelruilcoördinator?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan