Steeds vaker steken gemeenschappen zelf de handen uit de mouwen. Gemeenten hebben namelijk niet altijd de capaciteit of de financiële middelen om alle projecten in de gemeente te ondersteunen. Hierdoor komt het initiatief steeds vaker bij de gemeenschappen te liggen. Er ontstaan plekken voor ontspanning, ontmoeting en ontwikkelingen. Eeckhof versterkt deze ideeën, plannen en wensen door de juiste mensen te verbinden om zo de leefbaarheid binnen de gemeenschap te vergroten.

 • Leefbaarheid gemeenschappen – tekst

  Wat is er en waar willen we naartoe?

  De leefbaarheid binnen gemeenschappen wordt vooral bepaald door de aanwezige voorzieningen en de zelfredzaamheid van de gemeenschap. Wij ondersteunen bij het in kaart brengen van de aanwezige en gewenste voorzieningen en accommodaties en bekijken vervolgens hoe wij de gewenste initiatieven daadwerkelijk kunnen realiseren. Belangrijke onderwerpen waar wij vaak mee werken zijn vrijwilligers, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dorpshuizen, verenigingen en de aanwezige voorzieningen.

 • Consulent buurt- en dorpshuizen

  Veel buurt- en dorpshuizen en multifunctionele accommodaties raken verouderd. Eeckhof denkt graag mee over de juiste oplossing om het ontmoetingspunt levendig te houden.
 • Anno.Nu

  Anno.Nu is een initiatief van Eeckhof. Anno.Nu richt zich volledig op dorpsontwikkeling en adviseert en ondersteunt dorpen en kernen in diverse processen. Samen met inwoners werkt Anno.Nu aan omgevingsvisies, dorpsambitieplannen, accommodatiedialogen en woningbehoefteonderzoek. Tevens bieden wij ondersteuning in subsidie- en fondsaanvragen.ondersteuning en advies van begin tot eind!
 • Visievorming

  Een visie is een belangrijk onderdeel van diverse toekomstplannen. Het geef richting aan allerlei ontwikkelingen. Eeckhof heeft veel ervaring met het opstellen van visies voor diverse doeleinden, zoals structuurvisies, accommodatievisies en dorpsvisies.
 • WMO

  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt vele kansen voor gemeenschapsaccommodaties. Eeckhof helpt bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en het maken van de juiste keuzes.
 • Duurzaamheid dialoog

  Wat kan ik doen om mijn dorp, buurt of accommodatie duurzamer te maken?
 • Toekomst Kerken

  Veel dorpskernen kampen met dezelfde problemen rondom het kerkgebouw. Eeckhof denkt graag mee over de juiste oplossing om het behoud van de kerk te bewaken.