Steeds vaker steken gemeenschappen zelf de handen uit de mouwen. Gemeenten hebben namelijk niet altijd de capaciteit of de financiële middelen om alle projecten in de gemeente te ondersteunen. Hierdoor komt het initiatief steeds vaker bij de gemeenschappen te liggen. Er ontstaan plekken voor ontspanning, ontmoeting en ontwikkelingen. Eeckhof versterkt deze ideeën, plannen en wensen door de juiste mensen te verbinden om zo de leefbaarheid binnen de gemeenschap te vergroten.

 • Leefbaarheid in gemeenschappen – tekst

  Wat is er en waar willen we naartoe?

  De leefbaarheid binnen gemeenschappen wordt vooral bepaald door de aanwezige voorzieningen en de zelfredzaamheid van de gemeenschap. Wij ondersteunen bij het in kaart brengen van de aanwezige en gewenste voorzieningen en accommodaties en bekijken vervolgens hoe wij de gewenste initiatieven daadwerkelijk kunnen realiseren. Belangrijke onderwerpen waar wij vaak mee werken zijn vrijwilligers, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dorpshuizen, verenigingen en de aanwezige voorzieningen.

 • AnnoNu

  AnnoNu is een initiatief van Eeckhof. AnnoNu richt zich volledig op dorpsontwikkeling en adviseert en ondersteunt dorpen en kernen in diverse processen. Samen met inwoners werkt AnnoNu aan omgevingsvisies, dorpsambitieplannen, accommodatie dialogen en woningbehoefteonderzoek. Tevens bieden wij ondersteuning in subsidie- en fondsaanvragen, ondersteuning en advies van begin tot eind!

  AnnoNu
  Leefbaarheid gemeenschappen – anno.nu