Voor kernen en gemeenten is het van belang om de aanwezige accommodaties optimaal te benutten en om daarnaast na te denken over het toekomstbeeld van accommodaties. Een accommodatievisie houdt rekening met alle voorzieningen en accommodaties van een gemeente of kern, zowel in het heden als in de toekomst. Eeckhof biedt ondersteuning bij het opstellen van een gedegen en breed gedragen accommodatievisie.

  • accomodaties tekst

    Veranderende samenleving

    Onze samenleving verandert. Demografische ontwikkelingen, sociale onthechting en een teruglopend voorzieningenniveau laten hun sporen achter. Meer dan ooit worden met dit alles nieuwe eisen gesteld aan voorzieningen in kernen en buurtschappen, zoals het buurt- of dorpshuis maar ook de kerk, de school en de woon- en zorgvoorzieningen. Het is goed mogelijk dat een bestaand gebouw wel voldoet aan de huidige behoefte van een dorp, maar dat de functie ervan door de ontwikkelingen kan veranderen.

    Om optimaal gebruik te kunnen maken van de accommodaties in een dorp is het belangrijk om alle opties goed te bekijken en alle mogelijkheden zorgvuldig af te wegen. Hierbij is een degelijke accommodatievisie een onmisbaar hulpmiddel. Wij helpen u bij het in kaart brengen van de behoeften en wensen van de bewoners en ondersteunen u bij het opstellen van een breed gedragen accommodatievisie.

Heeft u belang bij een degelijke accommodatievisie?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan