Het overgrote deel van de dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties wordt beheerd en geëxploiteerd door zelfstandige stichtingen met een vrijwilligersbestuur. De taak voor deze stichtingen wordt steeds moeilijker, ze hebben de handen vol aan de gedetailleerde regelgeving, exploitatie en financiën. Eeckhof denkt graag mee over de juiste oplossing om het ontmoetingspunt levendig te houden.

 • Consulent dorps- en buurthuizen – tekst

  Gemeenschapsaccomodaties

  Veel buurthuizen, dorpshuizen en multifunctionele accommodaties raken verouderd. Terwijl juist nieuwe activiteiten nodig zijn zodat een dorpshuis haar bindende functie behoudt, is het aanbod van activiteiten vaak te afwachtend. Het ontbreekt besturen van gemeenschapsaccommodaties vaak aan de benodigde tijd, kennis en ervaring om de maatschappelijke tendensen te vertalen naar activiteiten waar bewoners behoefte aan hebben.

  Eeckhof kan tegemoet komen aan uiteenlopende vragen en initiatieven van bestuurdersvrijwilligers en beheerders, gemeenschappelijke beleidsambtenaren en maatschappelijke organisaties. Wij denken graag mee en bieden ondersteuning op praktisch gebied, zoals:
  - visieontwikkeling, kansen en ontwikkelingen
  - exploitatievraagstukken
  - beheer, technisch en facilitair
  - activiteiten
  - wet- en regelgeving
  - activiteiten
  - regelingen en subsidies
  - intermediair tussen besturen en overheid, instanties en organisaties

Wilt u meer informatie over buurt- en dorpshuizen of heeft u belang bij ondersteuning en advies?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan