Het aantal kerkbezoekers loopt terug, de kosten voor onderhoud worden te hoog en het aantal vrijwilligers krimpt. Veel dorpskernen kampen met dezelfde problemen rondom het kerkgebouw. Een kerkgebouw draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid van het dorp, het is immers een cultureel erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit van een dorp. Sluiting of afbraak zou toch ontzettend zonde zijn? Wij denken graag mee over de juiste oplossing om het behoud van de kerk te bewaken.

  • Toekomst kerk – tekst

    Kerkgebouw en gemeenschap

    Eeckhof ondersteunt en adviseert u als dorpsraad of kerkbestuur. Het project “kerkgebouw en gemeenschap” stimuleert de bewustwording van de dorpsgemeenschap met betrekking tot de toekomstmogelijkheden van de dorpskerk. Daarnaast biedt het perspectief op een breed gedragen visie als aangrijpingspunt voor de instandhouding van het kerkgebouw.

    Het onnodig sluiten van cultureel kerkelijk erfgoed kan voorkomen worden door er nieuw leven in te blazen en samen met de dorpsgemeenschap na te denken over de mogelijkheden van kerkgebouwen, in samenhang met andere voorzieningen in het dorp. Wij denken graag met u mee over eventuele nieuwe functies die ervoor kunnen zorgen dat het kerkgebouw deel uit blijft maken van de identiteit van een dorp.

Wilt u meer informatie over de toekomst van kerken of heeft u belang bij ondersteuning en advies?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan