Een visie is een belangrijk onderdeel van diverse toekomstplannen. Het geef richting aan allerlei ontwikkelingen. Eeckhof heeft veel ervaring met het opstellen van visies voor diverse doeleinden, zoals structuurvisies, accommodatievisies en dorpsvisies. De beginstap van een toekomstplan is het aangaan van de dialoog. De kunst is het betrekken en betrokken houden van alle partijen en tegelijkertijd knopen durven door te hakken. Wij brengen belangrijke onderwerpen aan het licht en schetsen zo een helder en haalbaar toekomstbeeld waar alle betrokkenen achter staan.

  • visievorming – dorpsvisie

    Dorpsvisie

    Bij een dorpsvisie is het bijvoorbeeld van belang om te bepalen welke weg een dorp in moet slaan. Bewoners, het bedrijfsleven en diverse (sport)verenigingen moeten hierbij betrokken worden. Eeckhof brengt de juiste mensen samen en kaart actuele onderwerpen aan op diverse vergaderingen tijdens deze dorpsprocessen. Er wordt gepraat over onderwerpen zoals de aanwezige voorzieningen, ouderen en mantelzorg, maar ook over energie en duurzaamheid, verkeer en vervoer, toerisme en natuurlijk wonen en de leefomgeving. Vervolgens stellen wij een heldere visie op die door alle partijen in het dorp wordt gesteund. Met een gedegen dorpsvisie kunnen diverse ontwikkelingen in de toekomst helder en effectief doorgevoerd worden.

Wilt u meer informatie over visievorming of heeft
u belang bij advies of ondersteuning?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan