Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil de overheid ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk in eigen dorp of buurt kunnen blijven wonen door gemeentelijke ondersteuning te bieden op diverse gebieden, waardoor mensen mee blijven doen aan de samenleving. Eeckhof helpt bij het in kaart brengen van de verschillende opties en het maken van de juiste keuzes.

  • Een WMO-scan

    Het maatschappelijke doel van de WMO is kort samengevat “meedoen aan de samenleving”. De zelfredzaamheid van burgers staat voorop. Er wordt meer verwacht van het eigen initiatief en het sociale netwerk van de burgers. Gemeenschapsaccommodaties zijn een belangrijke schakel, zij hebben van oudsher al een rol bij het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid. Andere mogelijkheden zijn het ondersteunen van de zelfredzaamheid van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen in hun eigen omgeving.

    Eeckhof helpt bij het in kaart brengen van de verschillende opties aan de hand van een WMO-scan. Een WMO-scan maakt besturen van gemeenschapsaccommodaties bewust van de kansen die de WMO ze biedt. Het geeft inzicht in de huidige stand van zaken, maar biedt ook de kans om ambities uit te spreken. Ook is een WMO-scan een instrument dat binnen de muren van het gemeentehuis de ogen kan openen. Met een goedwerkende gemeenschapsaccommodatie heeft de gemeente namelijk goud in handen voor een laagdrempelige uitvoering van de nieuwe WMO.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de WMO?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan