Het bestemmingsplan is een plan waarin de gemeenteraad heeft vastgelegd welke bebouwing en gebruiken op bepaalde plekken zijn toegestaan. Bestemmingen regelen functies zoals werken, wonen, verkeer of groen. Hierbij horen regels die voor bepaalde functies gelden, zoals bijgebouwen die wel of niet zijn toegestaan, de bouwhoogte van een gebouw of de afstand tot de buren.

Wilt u iets wijzigen aan een bestemming? Eeckhof helpt u snel en effectief bij het aanvragen en doorvoeren van wijzigingen in bestemmingsplannen.

  • Bestemmingsplan – Inzicht 1

    Bestemmingsplan wijzigen

    Bij kleine wijzigingen wordt soms volstaan met een wijziging middels een wijzigingsbevoegdheid of een zogenaamde ‘binnenplanse afwijkingsbevoegdheid’. De wethouders en de burgemeester van de betreffende gemeente beoordelen dan de verandering.

    Er zijn echter ook gevallen waarbij het nodig is het bestemmingsplan te wijzigen. Dit is een ingewikkeld proces dat lang kan duren. Eeckhof heeft veel kennis van diverse bestemmingsplannen en zorgt ervoor dat uw wijziging op een snelle manier doorgevoerd kan worden.

    Wij vragen eerst om de medewerking van de gemeente middels een ‘principeverzoek’. Op deze manier weten we aan het begin van het proces of de gemeente in principe mee wil werken aan de gewenste ontwikkeling, waardoor op voorhand duidelijk is of de ontwikkeling gewenst is of niet. Wil de gemeente meewerken aan de bestemmingsplanwijzing? Dan werken wij de gehele procedure verder uit en zorgen ervoor dat uw ontwikkeling wordt goedgekeurd.

Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden of wilt
u een bestemmingsplan wijzigen?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan