Plannen voor of op een landgoed? We adviseren je graag over de mogelijkheden en helpen je bij het realiseren van jouw plannen. Misschien wel met jouw droomhuis op een unieke locatie. In een oriënterend gesprek bespreken we wensen en mogelijkheden. We nemen het contact met gemeenten en andere partijen graag uit handen. Ook de benodigde plannen en noodzakelijke bestemmingsplanherziening nemen wij voor onze rekening. Of het nu gaat om een NSW Landgoed of een een plan binnen de regeling nieuwe landgoederen, wij begeleiden je van het eerste idee tot en met de realisatie van jouw plannen.

 • Regeling nieuwe landgoederen – diensten – landgoed

  Regeling nieuwe landgoederen

  Als je een nieuw landgoed sticht moet je voldoen aan een aantal randvoorwaarden. In ruil voor het invullen van deze voorwaarden kan je een woning met allure realiseren Deze woning dient minimaal 1.000 m³ groot te zijn en je mag ook een bijpassend bijgebouw plaatsen. Zie je het al voor je? .
  De mogelijkheden en randvoorwaarden zijn gebaseerd op provinciaal beleid die oook door vrijwel alle Overijsselse gemeenten worden aangehouden.

  In de provincie Overijssel is er minimaal 10 hectare aaneengesloten cultuurgrond nodig om een landgoed te kunnen stichten. Van deze oppervlakte moet minimaal 30% cultuurgrond worden omgezet in natuur. Dit wordt door de provincie gezien als een maatschappelijke tegenprestatie voor de realisatie van jouw prachtige woning. Vaak worden de cultuurgronden omzoomd door groen die zo een duidelijke afscheiding vormen van het nieuwe landgoed. Naast de omvorming van cultuurgrond naar natuur moet 90% van het landgoed openbaar toegankelijk zijn. Dit betekent dat er vaak een fiets- of wandelpad wordt aangelegd over of langs de gronden die bij het landgoed horen.

 • NSW-Landgoed (Natuurschoonwet landgoed)

  De overheid wil graag landgoederen in stand houden en mooie landschappen bewaren en herstellen. Daarvoor stelde ze in 1928 de Natuurschoonwet op. Als bezitter van van een landgoed kan je jouw gronden en gebouwen onder de Natuurschoonwet 1928 laten vallen. Het is belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het past bij jouw toekomstplannen. Het rangschikken, zoals je dat noemt, onder de Natuurschoonwet ook fiascale voordelen.

  NSW-Landgoed – diensten – landgoed

NSW Landgoed

De overheid wil graag landgoederen in stand houden en mooie landschappen bewaren en herstellen. Daarvoor stelde ze in 1928 de Natuurschoonwet op. Als bezitter van van een landgoed kan je jouw gronden en gebouwen onder de Natuurschoonwet 1928 laten vallen. Het is belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het past bij jouw toekomstplannen. Het rangschikken, zoals dat genoemd wordt, onder de Natuurschoonwet heeft een aantal fiscale voordelen, zoals:

 • Belastingvoordeel bij onroerendezaakbelasting.
 • Vrijstelling vennootschapsbelasting.
 • Belastingvoordeel bij schenking/erfenis van het landgoed.
 • Belastingvoordeel bij inkomstenbelasting (een lagere WOZ-waarde van de eigen woning en de grond is vrijgesteld van box belasting).

Voorwaarden NSW-Landgoed

Voor het rangschikken van gronden en gebouwen als NSW-landgoed gelden de volgende voorwaarden:
 • Het gaat om minimaal 5 hectare aaneengesloten grond
 • Hiervan bestaat minimaal 30%  uit bos en/of natuur of kan dit gerealiseerd worden
 • De gronden zijn grotendeels door landschapselementen (singels, houtwallen, hagen, bomenrijen) of dit kan gerealiseerd.
Wil je precies weten hoe het zit? Je leest alles over de Natuurschoonwet en de voorwaarden op de website van de RVO. 

Wijzigingen 2021

De Natuurschoonwet 1928 is in 2021 op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er zal nadrukkelijker gekeken worden naar de kwaliteit van de te realiseren natuur op een landgoed (kwalitatieve natuur).
 • Voorstel is dat golfbanen niet voor 30 procent, maar voor 50 procent uit bos of natuur dienen te bestaan.
 • Ook de hoeveelheid bebouwde oppervlakte op een landgoed wordt beperkt. Op 5 hectare landgoed mag slechts 1 woonhuis staan.
 • Een aandachtspunt betreft het rangschikken van gebouwen eng ronden waar nieuwe economische dragers op worden gerealiseerd.
 • De openstelling zal nauwkeuriger worden getoetst, bij openstelling zal gekeken worden of bezoekers het hele landgoed kunnen beleven.
 • Op de website van de RVO staat een document met alle wijzigingen

Meer weten over landgoederen?

Wil je een NSW-landgoed realiseren, maar voldoen jouw gronden (nog) niet aan de regels? Of heb je vragen waar je graag een keer over met een professional wilt sparren? 

Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.