De regeling voor nieuwe landgoederen maakt het mogelijk om een woning te realiseren waar dat in eerste instantie niet mogelijk leek. Deze regeling biedt kansen voor grondbezitters om in ruil voor het omzetten van agrarische gronden naar natuur een woning van allure te realiseren.

Eeckhof verkent voor u de mogelijkheden en gaat samen met u aan de slag om uw droomwoning op een unieke locatie mogelijk te maken. In een oriënterend gesprek bespreken we samen met u de wensen en mogelijkheden. Als helder is wat u graag wilt dan bespreken wij dat met de gemeente en andere partijen. Daarna stellen wij de plannen op en dragen zorg voor de noodzakelijke bestemmingsplanherziening. Eeckhof begeleidt en ondersteunt u vanaf uw eerste idee tot en met de realisatie van uw beoogde ontwikkeling.

  • Regeling nieuwe landgoederen

    Regeling nieuwe landgoederen

    Bij de stichting van een nieuw landgoed moet worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden. In ruil voor het invullen van deze voorwaarden kan een woning van allure worden gerealiseerd. Deze woning dient minimaal 1.000 m³ groot te zijn en tevens kan een bijpassend bijgebouw worden opgericht.
    De mogelijkheden en randvoorwaarden zijn gebaseerd op provinciaal beleid vrijwel alle Overijsselse gemeenten hanteren deze voorwaarden.

    In de provincie Overijssel is er minimaal 10 hectare aaneengesloten cultuurgrond benodigd om een landgoed te kunnen stichten. Van deze oppervlakte moet er minimaal 30% cultuurgrond worden omgezet in natuur. Dit wordt door de provincie gezien als een maatschappelijke tegenprestatie voor de realisatie van de woning van allure. Vaak worden de cultuurgronden omzoomd door groen zodat deze een duidelijke afscheiding vormen van het nieuwe landgoed. Naast de omvorming van cultuurgrond naar natuur dient 90% van het landgoed openbaar toegankelijk te zijn. Dit betekent dat er vaak een fiets- of wandelpad worden gerealiseerd over of langs de gronden die bij het landgoed horen.

Wilt u meer weten over landgoederen?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan