Rood voor Rood maakt het mogelijk om landschapsontsierende bebouwing zoals voormalige kippen- of varkensschuren, ongebruikte machinebergingen of vervallen kapschuren te slopen en vervangen voor een nieuwe, waardevolle woning. U vervangt uw oude stenen voor nieuwe stenen. Rood voor Rood dus!

  • Rood voor Rood – Inzicht 1

    Een Rood voor Rood ontwikkeling bestaat uit verschillende fasen die per gemeente kunnen verschillen. Eeckhof heeft veelvuldig contact met verschillende gemeenten in Overijssel en Gelderland, waardoor wij goed op de hoogte zijn van al deze regelingen. In een kosteloos, oriënterend overleg bekijken we samen de verschillende mogelijkheden, waarna wij uw plannen verder uitwerken. Wij begeleiden u vanaf uw eerste ideeën tot de uiteindelijke realisatie van uw nieuwe woning.

  • De verschillende fasen en voorwaarden van een Rood voor Rood plan kunnen per gemeente verschillen. Een aantal zaken zijn echter altijd van belang. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de locatie waar wordt gesloopt, alsmede de locatie van de nieuwe woning, landschappelijk worden ingepast. Het inrichtingsplan dat hiervoor nodig is, stellen wij graag voor u op.
  • Ook is het van belang dat er voldoende landschapsontsierende bebouwing aanwezig is om een nieuwe woning te kunnen realiseren. Het aantal vierkante meter dat gesloopt moet worden verschilt per gemeente, waarbij een minimum van 850 m2 of 1.000 m2 het meest gangbaar is. Wanneer u zelf niet voldoende vierkante meters heeft om een nieuwe woning te realiseren gaat Eeckhof samen met u op zoek naar de benodigde sloopmeters.
  • In de meeste gevallen moet de agrarische bestemming worden omgezet naar een woonbestemming. In enkele gevallen kan de agrarische bestemming behouden blijven. Wij zoeken dit voor u uit en passen de bestemmingsplannen eventueel aan.
  • Soms kan uw landschapsontsierende bebouwing als karakteristiek aangemerkt worden. De bebouwing kan dan eventueel anders worden ingezet of (deels) behouden blijven.
  • Voldoet uw project aan de voorwaarden die uw gemeente stelt aan Rood voor Rood? Dan bespreken wij uw plan met de betreffende gemeente. Zodra zij akkoord gaan, kunnen we het complete plan gaan uitwerken. Tijdens verschillende overlegmomenten stemmen we een aantal zaken af, zoals de landschappelijke inpassing en het ontwerp van de woning. Wij begeleiden u vanaf uw eerste ideeën totdat uw oude stenen uiteindelijk zijn vervangen voor nieuwe stenen en uw nieuwe woning gerealiseerd is.

Heeft u interesse in meer informatie over de Rood voor Rood regeling
en kunt u onze ondersteuning wel gebruiken?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan