De VAB-regeling maakt het mogelijk nieuw leven in uw oude, agrarische gebouw te blazen door de functie te veranderen. Eeckhof kan snel in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn, welke plannen verwacht worden en zorgt ervoor dat uw ideeën gerealiseerd worden.

In een oriënterend gesprek bespreken we samen met u de verschillende mogelijkheden. Als uw wensen helder zijn, dan gaan wij in gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden. Wij stellen de plannen op en passen wanneer dat nodig is het bestemmingsplan aan. Eeckhof begeleidt en ondersteunt vanaf uw eerste ideeën tot de uiteindelijke realisatie van uw plan.

  • VAB – Inzicht 1

    VAB-regeling

    Door de daling van het aantal landbouwbedrijven komen er steeds meer agrarische gebouwen leeg te staan. Wellicht heeft u zelf ook een schuur, stal of boerderij die niet meer gebruikt wordt. Om de leefbaarheid en economie van het landelijk gebied te stimuleren heeft de provincie de VAB-regeling in het leven geroepen.

    VAB staat voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing en deze regeling maakt het mogelijk de functie van uw agrarische gebouw te veranderen naar een functie ten behoeve van bijvoorbeeld recreatie, huisvesting van een kantoor of bedrijf, teelt en verkoop van streekproducten of zelfs een nieuwe woning.

    De uitgangspunten van de VAB-regeling kunnen per project verschillen. Door onze ervaring en kennis kunnen wij snel in kaart brengen welke uitgangspunten voor uw plan gelden, zodat wij u snel en effectief kunnen helpen en uw oude schuur, stal of boerderij weer een nuttige functie kunnen geven.

Heeft u interesse in een VAB-regeling
en kunt u onze ondersteuning goed gebruiken?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan