Dorpsproces in Langeveen; wat zijn de opties voor het maatschappelijk vastgoed?

Veel kernen in Overijssel denken na over hun toekomst: hoe houden we samen ons dorp vitaal en leefbaar?
Vaak zijn er ook zorgen over de continuïteit van het maatschappelijk vastgoed, zoals de school, de kerk en/of het dorpshuis.
Eeckhof begeleidt, via de OVKK en het Ervaringshus, een aantal van deze dorpsprocessen, zo ook in Langeveen.
 
Langeveen heeft meerdere verenigingen met ieder een eigen accommodatie. Deze accommodaties zijn verouderd en aan vervanging toe. Soms zijn velden ongunstig gelegen en/of verouderd. Sportzaal De Gaarf heeft momenteel nog wel een sluitende exploitatie maar dat wordt naar de toekomst steeds lastiger. De Mariaschool heeft aangegeven dat hun visie op het onderwijs moeilijk is in te passen in het bestaande gebouw, ook al zou deze flink worden verbouwd. Daarnaast heeft de school te kampen met leegstand waardoor een deel afgestoten moet worden. Al deze gebruikers hebben samen gekeken of het samenvoegen van de functies haalbaar zou kunnen zijn. Samenvoeging in één gebouw levert vele voordelen op qua investering, exploitatie, inzet van vrijwilligers maar komt bovenal de saamhorigheid ten goede. De wensen en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd en vertaald in een vlekkenplan. Ook wordt gekeken of andere wensen uit het dorp, zoals een ontmoetingsruimte, plek kan krijgen in een gezamenlijke accommodatie. Momenteel wordt verder onderzocht of dit droomscenario voor Langeveen financieel en ruimtelijk haalbaar en inpasbaar is.