Collega Martine als ervencoach op pad in de gemeente Tubbergen

Onze collega Martine van Burgsteden gaat samen met Karin Harink als ervencoach aan het werk om agrarische ondernemers die met vragen zitten te ondersteunen. Door als ervencoaches in de gemeente Tubbergen aan het werk te gaan geven ze een vervolg aan Boeren voor Keuzes, een burgerinitiatief om agrarische ondernemers te kunnen helpen. Er is steun vanuit de gemeente Tubbergen, Wethouder Erik Volmerink is blij met het initiatief. “Als gemeente geven wij de ervencoaches alle medewerking, want ook wij vinden het heel belangrijk dat de juiste informatie op de juiste plek terecht komt.” 
 
Waarom zijn ervencoaches belangrijk?
In de huidige maatschappij zijn vele veranderingen die invloed hebben op agrarische bedrijven. Veel agrariërs staan voor een keuze, op deze voet verder, uitbreiden of juist inkrimpen? Wat komt er allemaal bij kijken als ik mijn bedrijfsvoering aan ga passen? Wat kan ik met mijn bedrijf nog op deze plek, wat mag ik wel en wat mag ik niet? Welke gevolgen hebben bepaalde keuzes, wat beteken
t dit voor mijn bedrijf in de toekomst? De ondernemers kunnen bij de ervencoaches met al hun vragen terecht. De wet- en regelgeving wordt steeds uitgebreider, het is lastig om alle informatie te verzamelen en daaruit een duidelijke conclusie te trekken. Door met een ervencoach alle vragen te bespreken kan er meer duidelijkheid gegeven worden over keuzes en mogelijkheden. Door alle belangrijke informatie op een rijtje te zetten worden mogelijke ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Een ervencoach kan alle van toepassing zijnde informatie filteren om zo samen met de ondernemer een duidelijker toekomstbeeld te schetsen.  
 
Hoe bieden ze hulp? 
De ervencoaches zijn van januari t/m april 2018 actief om ondernemers te benaderen. Ondernemers kunnen ook zelf contact opnemen met een ervencoach, er zijn geen kosten verbonden aan de geboden hulp en gesprekken. De coaches werken onafhankelijk en ze behandelen de gesprekken uiteraard vertrouwelijk en anoniem. De coaches gaan direct aan de slag met de vragen die ze krijgen. Waar mogelijk kunnen ze meteen hulp bieden en antwoorden geven. Daarnaast kunnen ze altijd gebruik maken van het uitgebreide netwerk waarover ze beschikken. 

 

Voor meer informatie: Karin Harink (06-29298534) of Martine van Burgsteden (tel. 06-19283142).

 

Lees hier het bericht van de gemeente Tubbergen.