De ervencoaches in Hengelo

De ervencoaches zijn ook actief in de gemeente Hengelo. Voor de inwoners van Hengelo zijn Neeltje Bleumink, Tom Jannink en Gerrit Meutstege de aangewezen ervencoaches.

Even voorstellen: onze ervencoaches
Omdat het landelijk gebied in beweging is staan veel agrariërs voor een keuze; stoppen, op dezelfde voet verder, uitbreiden of moderniseren? Ook bewoners van het buitengebied die geen agrariër zijn hebben soms vragen. Bijvoorbeeld over asbestdaken op schuren, nieuwe wetten en regelingen en consequenties van dichtbijgelegen natuurgebieden. Voor hulp en antwoorden kunt u vanaf nu terecht bij onze ervencoaches: Neeltje Bleumink, Tom Jannink en Gerrit Meutstege.

Hulp en advies op meerdere terreinen
De inzet van de ervencoaches wordt beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. De ervencoaches zijn onderdeel van het project toekomstgerichte erven, waarbij de provincie erfeigenaren in het landelijke gebied stimuleert om hun erf structureel te verduurzamen en te verbeteren. Hoewel de gemeente Hengelo hen waar mogelijk zal faciliteren, zijn de ervencoaches onafhankelijk. Zij bieden erfeigenaren hulp op meerdere terreinen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld meedenken over nieuwe functies van bestaande gebouwen en het voorkomen van verpaupering of over toekomstige ontwikkelingen van een agrarisch bedrijf en de financiële gevolgen daarvan. Ook kunnen ze helpen bij sociaal-maatschappelijke problematiek, zoals eenzaamheid.

 

 

Contact opnemen
U kunt een afspraak maken met een van de ervencoaches via e-mail ervencoaches@eeckhof.nl of rechtstreeks;

  • Neeltje Bleumink
    telefoon 06 – 13456372, e-mail n.bleumink@eeckhof.nl
  • Tom Jannink
    telefoon 06 – 10419491, e-mail t.jannink@eeckhof.nl
  • Gerrit Meutstege
    telefoon 06 – 51372588, e-mail info@stawel.nl

Kijk voor meer informatie op www.ervencoaches.nl

Bron: Hengelo’s weekblad, www.hengelosweekblad.nl