Het Kleine Kernen Spel helpt Plaatselijke Belangen om stappen te zetten

Het Kleine Kernen Spel

De Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen (LVKK) heeft het Kleine Kernen Spel ontwikkeld. Onder andere met behulp van dit spel ondersteunt Eeckhof Plaatselijk Belangen of Dorpsbesturen. Het Kleine Kernen Spel helpt dorpsbesturen of een Plaatselijk Belang of bij het vormgeven van haar rol in het dorp. Door veranderingen in gemeentelijk beleid en ontwikkelingen rondom een dorp kan het Plaatselijk Belang voor uitdagende keuzes komen te staan.

De rol van het Plaatselijk Belang

Maar hoe gaat zij daarmee om? Het Kleine Kernen Spel helpt het Plaatselijk Belang om, aan de hand van specifieke casussen, keuzes te maken in allerlei situaties en uitdagingen. Het spel geeft inzicht in welke rol het Plaatselijk Belang uitdraagt en op welke manier ze de taak van het Plaatselijk Belang op een passende manier uit kan voeren.

Het Plaatselijk Belang kan uit verschillende casussen kiezen die het meest aansluiten op hun eigen omgeving. De link met praktijkvoorbeelden zorgt ervoor dat een Plaatselijk Belang zich kan inleven in de situatie. Er zijn per casus diverse mogelijke oplossingsrichtingen. Hierover zullen de leden van het Plaatselijk Belang in gesprek moeten gaan, welke rol past het beste bij hun wijze van werken? Na het bespreken van de verschillende casussen heeft het Plaatselijk Belang een score behaald. Deze score staat voor een bepaalde rol die het meest bij hen past. Via het Kleine Kernen Spel kan een Plaatselijk Belang spelenderwijs informatief inzicht krijgen in de wijze waarop zij casussen aanvliegt en vervolgens behandeld.

Ook interesse in het Kleine Kernen Spel of staat het Plaatselijk Belang voor lastige keuzes? Neem vrijblijvend contact op.