Kavelruilcoördinator Zenderen-Bornerbroek

kavelruil zenderen bornerbroekOpdrachtgever: Provincie Overijssel, gemeente Borne

Percelen van één agrarisch bedrijf liggen soms ver uit elkaar, of ze liggen tussen percelen van buren. Het is echter stukken efficiënter wanneer deze percelen allemaal naast elkaar liggen. Kavelruil maakt het mogelijk om deze percelen te ruilen en zo de grond beter te verkavelen. De indeling van het landelijk gebied wordt zo geoptimaliseerd. Daardoor wordt de leefbaarheid voor zowel agrariërs als andere grondeigenaren en grondgebruikers aanzienlijk verbeterd.

Als kavelruilcoördinator van het gebied Zenderen-Bornerbroek voert Eeckhof keukentafelgesprekken met betrokken grondeigenaren. Op deze manier worden de wensen van alle partijen in kaart gebracht. Vervolgens worden deze wensen uitgewerkt in een breed gedragen ruilplan. Dit ruilplan zorgt voor een effectieve kavelruil waar alle betrokkenen achter staan.