Natura 2000 Buurserzand & Haaksbergerveen

Natura 2000Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Dit netwerk is opgezet om zowel het behoud als de ontwikkeling van natuurgebieden te stimuleren. De natuur stopt natuurlijk niet bij de landsgrenzen, daarom is het belangrijk dat de biodiversiteit over heel Europa te beschermen. Het netwerk bestaat uit de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn.

Buurserzand en Haakbergerveen

Bij Buurse en Haaksbergen zijn twee gebieden aangewezen als beschermd natuurgebied. Het Haaksbergerveen is een uitgestrekt veengebied op de grens van Nederland en Duitsland. Het Buurzerzand is een uitgestrekt heidegebied. Eeckhof is aanspreekpunt voor de grondeigenaren en ondernemers in en nabij de natuurgebieden. Met de betrokkenen voert Eeckhof als vertrouwenspersoon keukentafelgesprekken om samen tot goede oplossingen te komen.