Dorpsprocessen

Opdrachtgever: OVKK, Ervaringhus
Gebied: Twente, Overijssel

Veel kernen in Overijssel denken na over hun toekomst: hoe houden we samen ons dorp vitaal en leefbaar?
Vaak zijn er ook zorgen over de continuïteit van het maatschappelijk vastgoed, zoals de school, de kerk en/of het dorpshuis.

Veel dorpen hebben meerdere verenigingen met ieder een eigen accommodatie. Deze accommodaties zijn vaak verouderd en aan vervanging toe. Soms zijn velden ongunstig gelegen en/of verouderd. Sportzaal Een sluitende exploitatie houden gaat vaak nog net maar dat wordt naar de toekomst steeds lastiger. Scholen hebben vaak moeite om het onderwijs in te passen in het bestaande gebouw, onder andere door teruglopende leerlingenaantallen. Alle verschillende gebruikers kunnen bijvoorbeeld overwegen of het samenvoegen van de functies haalbaar zou kunnen zijn. Samenvoeging in één gebouw levert vele voordelen op qua investering, exploitatie, inzet van vrijwilligers maar komt bovenal de saamhorigheid ten goede.

Maatschappelijk vastgoed, kulturhus te Manderveen

Dorpsproces in Langeveen; wat zijn de opties voor het maatschappelijk vastgoed?

Dorpsproces in Saasveld; voorzieningen en maatschappelijk vastgoed

Dorpsproces in Beckum; aan de slag met toekomst maatschappelijk vastgoed

Subsidies en fondsen voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie

Visie; de huiskamer van Manderveen

Het Kleine Kernen Spel helpt Plaatselijke Belangen om stappen te zetten

Soasel op volle kracht