Kavelruilcoördinator Zenderen-Bornerbroek

Opdrachtgever: Provincie Overijssel, gemeente Borne
 Gebied: Zenderen, Bornerbroek, Twente

Percelen van één agrarisch bedrijf kunnen soms ver uit elkaar of tussen percelen van buren liggen. Het is echter stukken efficiënter wanneer deze percelen allemaal naast elkaar liggen. Kavelruil maakt het mogelijk om deze percelen te ruilen en zo de grond beter te verkavelen. De indeling van het landelijk gebied wordt zo geoptimaliseerd, waardoor de leefbaarheid van zowel agrariërs als andere grondeigenaren en grondgebruikers aanzienlijk verbeterd wordt.

Als kavelruilcoördinator van het gebied Zenderen-Bornerbroek voert Eeckhof keukentafelgesprekken met betrokken grondeigenaren zodat de wensen van alle partijen in kaart gebracht kunnen worden. Vervolgens worden deze wensen uitgewerkt in een breed gedragen ruilplan dat zorgt voor een effectieve kavelruil waar alle betrokkenen achter staan.