Ruimtelijke ontwikkelingen

Opdrachtgever: Diverse particulieren
Ruimtelijke ontwikkelingen: VAB, Rood voor Rood
Gebied: Twente

Veel van onze (kleinere) projecten vallen onder ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zijn vaak ontwikkelingen in het buitengebied die het landschap veranderen. Daarvoor zijn er vaak plannen, onderbouwingen en vergunningen nodig die wij voor verschillende projecten aanvragen en opstellen.
Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woning gerealiseerd worden in het buitengebied met de rood voor rood regeling. Of in bestaande bebouwing kan er met de regeling ‘Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ een nieuwe functie aan het pand gegeven worden.