Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Vrijwillig opkopen piekbelasters

Deze nieuwe regeling is erop gericht om zware belasting van stikstof rond de natura 2000 gebieden te verminderen. Daarom zijn veehouderijen die veel stikstof uitstoten en nabij natuurgebieden liggen aangewezen door de provincie. Om de belasting te verminderen kunnen deze piekbelasters opgekocht worden. Dit alles gebeurd op vrijwillige basis. Dus de aangewezen agrarische bedrijven kunnen in samenspraak met de provincie komen tot een koopovereenkomst.

Stoppersregeling

Naast deze regeling wordt er in 2021 nog een tweede stoppersregeling geïntroduceerd. Voor deze regeling kunnen agrarische bedrijven zich vrijwillig opgeven, ook wanneer ze niet zijn aangewezen als piekbelaster.

 

Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over deze regeling of neem vrijblijvend contact met ons op.