Geslaagd!

In april is een bericht geplaatst over het afstudeeronderzoek van Anouk Mulder. Inmiddels is het onderzoek afgerond en is Anouk na het eindgesprek geslaagd voor de opleiding Vastgoed & Makelaardij aan het Saxion te Enschede!

Anouk heeft bij Eeckhof op kantoor in 20 weken een onderzoeksrapport geschreven met als titel: ‘de ontwikkeling van starterswoningen op een locatie waar Rood voor Rood is toegepast.’ Het beroepsproduct dat Anouk daarbij heeft opgeleverd is een beoordelingsmodel die voor Eeckhof in de praktijk toepasbaar is. Met het beroepsproduct kan de juridische en markttechnische haalbaarheid van een ontwikkeling gescoord worden.

Het beoordelingsmodel is te gebruiken in de gemeente Hof van Twente. Diverse medewerkers van de gemeente Hof van Twente zijn ook bekend met het beoordelingsmodel omdat zij hebben meegewerkt aan een interview ten behoeve van het onderzoek. De conclusie van het onderzoek is dat het beroepsproduct een waardevolle toevoeging is in de initiatieffase van een ontwikkeling.

Deze week gaan wij afscheid nemen van Anouk. Het onderzoek heeft deuren geopend en gaat dan ook een vervolg krijgen. Één van de aanbevelingen van Anouk was om een pilotproject uit te zetten in de praktijk. Daarbij moet nauw samengewerkt worden met de erfeigenaar, inwoners (bewonersraad dan wel een groep starters), gemeente en provincie.

We zijn erg blij met het eindresultaat en kijken terug op een leerzame periode.

 

Mocht u interesse hebben, het onderzoeksrapport is op te vragen bij Neeltje Bleumink