Ruimtelijke ontwikkelingen

BestemmingsplanParticuliere projecten

Veel van onze projecten vallen onder ruimtelijke ontwikkelingen. Met name ontwikkelingen in het buitengebied die het landschap veranderen. Bijvoorbeeld een nieuwe woning in het buitengebied. Of het aanpassen van een leegstaande schuur zodat deze als kinderopvang of vakantie woning dienst kan doen. Deze veranderingen zijn mogelijk door het toepassen van Rood-voor-Rood regeling of de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) regeling.

Ruimtelijke procedures

Bij veel projecten die wij begeleiden is er een aanpassing aan de ruimte. Dit wil zeggen dat het landschap verandert. Om het landschap te veranderen is er toestemming nodig van de gemeente. Om toestemming te krijgen van de gemeente is het vaak verplicht een ruimtelijke procedure te doorlopen. Het opstellen van plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen vergt veel tijd en kennis van zaken. Plannen zoals ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplanwijzigingen en/of vergunningen zijn vaak nodig. Bij diverse projecten ondersteunt Eeckhof de aanvrager hierin. Eeckhof verzorgt de communicatie en levert de gevraagde stukken om de ruimtelijke procedures soepel te doorlopen.