Stoppersregeling melkveehouderij

Op 20 februari zal de ‘Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij’ open gaan. Dit heeft staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) op vrijdag 10 februari in de Staatscourant gepubliceerd. De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor melkveehouders die hun bedrijf willen beëindigen. Deze ‘stoppersregeling’ is onderdeel van het fosfaatreductieplan en moet de sector onder het fosfaatplafond krijgen en daarmee de derogatie voor Nederland behouden.

Stoppersregeling

De subsidie wordt alleen uitgekeerd bij beëindiging van de zuivelonderneming en bij het afvoeren van alle melkkoeien op basis van een dood-, slacht- of exportverklaring. De hoogte van het bedrag wordt bepaald op basis van het aantal koeien en bestaat uit een vergoeding per af te voeren melkkoe.

De vergoeding

De vergoeding bestaat uit een vastgesteld bedrag per melkkoe (1200 euro). Ook kalveren (276 euro per kalf) en pinken (636 euro per pink) worden in de berekening meegenomen. Voor kalveren en pinken geld er wel een maximum. Dit maximum wordt bepaald door per melkkoe maximaal 0,44 kalf en 0,36 pink af te voeren. Bij bijvoorbeeld 100 melkkoeien worden er maximaal 44 kalveren en 36 pinken meegenomen in de subsidieregeling.

De bedragen zijn vastgesteld voor de eerste trance waarvoor er in totaal 12 miljoen euro beschikbaar is. De eerste tranche is geopend van maandag 20 februari tot vrijdag 3 maart. De verwachting is dat de vergoeding per melkkoe voor de volgende trances lager wordt.

Jongvee aanhouden mag

Het jongvee mag aangehouden worden bij bedrijven die gebruik maken van de stoppersregeling. Daarbij is er de voorwaarde dat het aantal stuks jongvee in 2017 niet toeneemt.

Hoe zit het met een maatschap?

In de maatschap dienen ook alle maten te stoppen met het houden van melkvee. Onder eigen naam of via een ander rechtspersoon mag er ook geen melkvee gehouden worden. Het bedrijf mag ook niet overgedragen worden naar een andere melkveehouder.

Bron: melkveebedrijf.nl