Niemand weet, niemand weet, Maar iedereen eet…

Wij, alle collega’s van Eeckhof, staan voor een leefbare omgeving. Een omgeving waarin we prettig wonen, effectief werken en heerlijk kunnen leven. En in deze omgeving zijn boeren essentieel. Daarom steunen wij op 1 oktober – maar ook alle andere dagen  – onze boeren. Onze boeren die dagelijks zorgen voor ons eten. Zodat wij zorgeloos kunnen genieten van eerlijk èn heerlijk voedsel. Onze boeren zorgen goed voor hun vee en gewas, maar tegelijk ook voor het onderhoud van ons landschap. Doordat ze de economische dragers in het buitengebied zijn, zorgen ze mede voor een vitaal platteland en vitale kernen, die het buitengebied van Twente en de Achterhoek leefbaar houden.  

Wij merken in ons dagelijks werk dat boeren blijven schakelen om een toekomstbestendig bestaan te behouden. Boeren zijn als geen ander gewend om mee te bewegen in de wensen van de consumenten. Daarbij komen ook de eisen om bij te dragen aan een beter klimaat. Ze hebben bewezen hierin mee te bewegen, gezien de goede resultaten die reeds geboekt zijn. 

Helaas wordt dit vaak niet gezien…

Wij zien dagelijks passievolle ondernemers in het buitengebied die hun bedrijf runnen, met liefde voor hun vee. Ook zien we ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe wegen. En wij mogen ze helpen bij het zetten van de juiste stappen. Ze zijn op zoek naar vormen van kringlooplandbouw, zoeken naar wegen hoe zij binnen hun bedrijfsvoering optimaal om kunnen gaan met de natuur. Ze zoeken naar verduurzaming door hun asbestdaken te vervangen door asbestvrije daken met zonnepanelen of door het plaatsen windmolens. Ze zijn op zoek naar de manier waarop hun bedrijf kan bijdragen in de zoektocht van veel mensen naar rust, door het bieden van overnachtingen of routes over hun prachtige erven en landerijen. Ook verbinden we boeren die zoeken naar een weg om hun producten lokaler te kunnen vermarkten.

Wij hebben waardering voor al deze hardwerkende mensen. Zij zoeken en zullen vinden, want dat hebben ze altijd gedaan. En wij zijn trots dat we ze mogen helpen.

Wat blijkbaar niemand meer weet:

We kunnen niet zonder voedsel. En dat wordt nergens zo eerlijk en met zorg voor dier, landschap èn klimaat gemaakt als in Nederland. Boeren zijn niet het probleem maar misschien wel de oplossing! Ze hebben goud in hun hand. Dat gooien we toch niet weg!?