Veegplan Buitengebied 2020 in de gemeente Hof van Twente

Afgelopen week heeft de gemeente Hof van Twente de initiatiefnemers op de hoogte gebracht van deelname in het Veegplan Buitengebied 2020. Het is mooi om te zien dat het buitengebied van de gemeente Hof van Twente volop in beweging is, er zijn veel initiatieven die mogen deelnemen. Landschapsontsierende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied.

Op dit moment begeleiden en adviseren wij veel initiatiefnemers. Bijvoorbeeld bij het opstellen van stukken om deze vervolgens aan te leveren bij de gemeente. Met deze stukken is aan te tonen dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Heeft u ook een brief ontvangen en moet u nog een aantal zaken aanleveren voor het Veegplan Buitengebied 2020? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.