Veegplan Buitengebied 2020 in de gemeente Hof van Twente

Afgelopen week heeft de gemeente Hof van Twente de initiatiefnemers op de hoogte gebracht van deelname in het Veegplan Buitengebied 2020. Er zijn veel initiatieven die mogen deelnemen en het is mooi om te zien dat het buitengebied van de gemeente Hof van Twente volop in beweging is. Landschapsontsierende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, waardoor er ruimte ontstaat voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied.

Op dit moment begeleiden en adviseren wij veel initiatiefnemers bij het opstellen van stukken die nog aangeleverd moeten worden om aan te tonen dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Heeft u ook een brief ontvangen en moet u nog een aantal zaken aanleveren? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.