Diensten

Wij begeleiden je onder andere bij:

Erfcoach en klankbord agrariërs

Bijna dagelijks spreken we erfeigenaren die, al dan niet vrijwillig, te maken krijgen met veranderingen op hun erf. We bieden je graag perspectief voor de toekomst. Hoe we dat doen lees je op www.erfcoach.com

Dorpsambitieplannen

Wij faciliteren/coachen dorpen en kernen om plannen (waar) te maken vanuit de kracht van de kern. We faciliteren de dialoog, luisteren, motiveren, verbinden en springen bij in die delen van het proces waar je eigen kracht (nog) ontbreekt. Jullie blijven zelf natuurlijk wel eigenaar van je proces. Je kunt bij ons terecht als je je wilt bezinnen op je rol, wanneer je over en plan of idee in gesprek wilt met je mede-inwoners, als je een accommodatiedialoog wilt voeren of als je toe bent aan het maken van een eigen DorpsAmbitiePlan

Ruimtelijke ontwikkeling en planvorming

Hoe stel je effectieve plannen op waarbij je ook je omgeving niet vergeet mee te nemen? Het opstellen van plannen vergt veel tijd en kennis van zaken. Bij Eeckhof hebben we experts die daarin graag meedenken. Zowel voor particulieren als voor overheden zetten we graag ons beste beentje voor. Of het nou gaat om vrijkomende agrarische bebouwing, kavelruil, rood-voor-rood regelingen, bestemmingsplannen of het aanvragen van vergunningen, wij kennen de regels en denken graag met je mee!

Omgevingsmanager

Bij de uitvoering van projecten binnen het landelijk gebied zijn vaak veel partijen betrokken. Of het nu gaat om ruimtelijke of sociale aspecten, alle partijen hebben hun eigen ideeën, wensen en belangen. Dat vraagt om een brede aanpak, het zoeken van overeenkomsten, het in beeld brengen van wensen die leven, het wegnemen van eventuele negatieve aspecten en het aangeven van het nut en de noodzaak van het project. De omgevingsmanager kan hierin een belangrijke rol vervullen. We werken vanuit deze rol in een projectteam nauw samen met andere teamrollen en zijn de schakel tussen het project en alle personen en organisaties waarvan de belangen worden beïnvloed. Als omgevingsmanager leiden we alles in goede banen.

Participatieprocessen

We helpen (overheden) door ‘de buitenwereld naar binnen te halen’. We kennen de beleidsontwikkelingen, regelingen en uitdagingen vanuit ruime ervaring in het werken in een ambtelijke organisatie, maar spreken vooral de taal van de inwoners. Vanuit die kracht noemen we onszelf bruggenbouwers tussen samenleving en overheid. Participatie is een modewoord, maar eigenlijk gaat het gewoon over in verbinding staan met je samenleving. Open staan voor je samenleving. Soms faciliterend, soms coproducerend. Onze ervaren participatieadviseurs maken van ieder traject maatwerk. Behoefte aan een sparringpartner, korte brainstormsessie, mediation-traject of iemand die even bijspringt? Check dan onze strippenkaart.

Dagvoorzitter

Soms heb je een bijeenkomst, maar wil je graag dat deze ‘lekker aan elkaar wordt gepraat’. Of heb je behoefte aan een vleugje humor tijdens de dag (of avond). Of je hebt behoefte aan een inspirerend verhaal over participatie of het binden en boeien van vrijwilligers. Bij Eeckhof/AnnoNu hebben we enkele bevlogen sprekers die daarvoor, als hun agenda het toelaat, graag bijdragen aan jouw event vanuit authentieke verbinding!

Subsidies

Subsidies aanvragen. Het is een crime. Niet voor niets zijn er veel subsidieadviesbureaus. Dat zijn we bij Eeckhof/AnnoNu niet. Maar als jij zelf de technische kant wel redelijk beheert, maar een vleugje ‘oemph’ nodig hebt om je ideeën goed op papier te krijgen, dan helpen we je graag! We weten waar we de accenten op moeten leggen om jouw idee de juiste woorden mee te geven.

Diensten

Wat kan Eeckhof voor jou betekenen?