• Ruimtelijke Ontwikkeling en Planvorming

  Om gemeenten akkoord te laten gaan met uw ontwikkelingen zijn degelijke plannen nodig. Eeckhof weet wat gemeenten verwachten en verwoordt uw ideeën in een compleet plan.
 • Kavelruilbegeleiding

  Percelen van één agrarisch bedrijf liggen vaak verspreid in het landschap, omgeven door percelen van anderen eigenaren. Kavelruil maakt het mogelijk om percelen van dezelfde eigenaar te bundelen.
 • Erfcoach en klankbord agrariërs

  Boeren die hun bedrijf willen uitbreiden, veranderen of zich willen vestigen in ander gebied krijgen vaak met vele uitdagingen te maken.
 • Leefbaarheid en gemeenschappen

  Steeds vaker steken gemeenschappen zelf de handen uit de mouwen. Gemeenten hebben namelijk niet altijd de capaciteit of de financiële middelen om alle projecten in de gemeente te ondersteunen. Hierdoor komt het initiatief steeds vaker bij de gemeenschappen te liggen.
 • Bemiddeling en mediation

  Eeckhof treed vaak op als bemiddelaar tussen particulieren en overheden. Wij begrijpen uw wensen en spreken uw taal.
 • Subsidies en fondsen

  In veel gevallen kunt u subsidie aanvragen voor uw initiatief. Eeckhof vindt het belangrijk dat uw initiatief een kans krijgt en wij helpen u graag op weg.
 • Vrijwilligers

  Wij hebben veel ervaring met het vinden van deze (soms verborgen) krachten in de gemeenschap. Wij helpen je graag om te ontdekken hoe je vrijwilligers binnen jouw dorp/wijk of vereniging vindt, motiveert en inspireert.
 • Omgevingsmanager

  De rol van omgevingsmanager komt voort uit de komst van de omgevingswet. De omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en daarnaast ontwikkeling stimuleert.
Diensten,
wat we voor u kunnen betekenen.

Contact ons