De rol van omgevingsmanager, of plattelandcoach zoals we zelf vaak zeggen, komt voort uit de komst van de omgevingswet. De omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en daarnaast ontwikkeling stimuleert. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De omgevingswet gaat een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van projecten binnen het landelijk gebied.

 • Omgevingsmanager – Inzicht 1

  Bij de uitvoering van projecten binnen het landelijkgebied zijn vaak vele partijen betrokken. Of het nu gaat om ruimtelijke of sociale aspecten, alle partijen hebben hun eigen ideeën, wensen en belangen. Deze partijen kunnen burgers, overheden, marktpartijen of andere belangenorganisaties zijn. Dit vraagt om een brede aanpak waarbij aandacht wordt geschonken aan het informeren van de betrokkenen, het zoeken van overeenkomsten, het in beeld brengen van wensen die leven, het wegnemen van eventuele negatieve aspecten en het aangeven van het nut en de noodzaak van het project. De omgevingsmanager kan hierin een belangrijke rol vervullen.
  De omgevingsmanager of plattelandscoach werkt in een projectteam nauw samen met andere teamrollen en is de schakel tussen het project en alle personen en organisaties waarvan de belangen worden beïnvloed. Als omgevingsmanager leid je alles in goede banen. Alles valt en staat met een goede communicatie.

  Belangrijke kenmerken van een goede omgevingsmanager zijn:
  - Laagdrempelig en makkelijk benaderbaar persoon
  - Bekend gezicht en goed vindbaar voor iedereen in het landelijk gebied
  - Kennis van de omgeving (buitengebied en kernen), weet wat er speelt en leeft bij bewoners en ondernemers.

 • Eeckhof heeft ervaring met een breed scala aan projecten. Variërend van N2000-projecten tot dorpsvisies, van Rood-voor-Rood tot accommodatiedialogen en integrale erfaanpak. Zo hebben we in de gemeenten Haaksbergen, Borne, Tubbergen en Hengelo al een soortgelijke rol mogen vervullen. Al deze projecten zijn heel verschillend en lopen sterk uiteen van relatief eenvoudig tot grote gebiedsontwikkelingen. Ze zijn zowel ruimtelijk als sociaal van aard, of een combinatie van beide.

  De omgevingsmanagers van Eeckhof zijn laagdrempelig en makkelijk benaderbare personen. Eeckhof is een bekende partij in het landelijk gebied en kent de bewoners, maar ook de overige partijen die hierbinnen actief zijn. Eeckhof brengt de belangen van betrokken partijen in kaart. Wij bieden een luisterend oor en houden bij ontwikkelingen rekening met de wensen en belangen van alle betrokkenen. Zodra de wensen en belangen in kaart gebracht zijn, gaan we op zoek naar integrale, creatieve en passende oplossingen.

  Als omgevingsmanager moet er maatwerk geleverd worden, iedere vraag is uniek, maar daardoor ook uitdagend. De combinatie tussen goed inhoudelijk op de hoogte zijn en het oppikken van signalen uit de omgeving en van betrokken partijen, zorgt voor de uitdaging van de omgevingsmanager. De omgevingsmanagers van Eeckhof zijn de verbindende schakels met de juiste hoeveelheid lef!

  Omgevingsmanager – Inzicht 2
Bent u opzoek naar een ervaren omgevingsmanager?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan