Omgevingsmanager

Fotograaf Marieke Dijkhof (9 van 98)

Bij de uitvoering van projecten binnen het landelijk gebied zijn vaak veel partijen betrokken. Of het nu gaat om ruimtelijke of sociale aspecten, alle partijen hebben hun eigen ideeën, wensen en belangen. Dat vraagt om een brede aanpak, het zoeken van overeenkomsten, het in beeld brengen van wensen die leven, het wegnemen van eventuele negatieve aspecten en het aangeven van het nut en de noodzaak van het project. De omgevingsmanager kan hierin een belangrijke rol vervullen. We werken vanuit deze rol in een projectteam nauw samen met andere teamrollen en zijn de schakel tussen het project en alle personen en organisaties waarvan de belangen worden beïnvloed. Als omgevingsmanager leiden we alles in goede banen.