Luister naar onze podcast ‘het Participeerd

Over AnnoNu

Wij helpen mensen graag bij het denken in nieuwe kansen en mogelijkheden. Komen tot een plan waar alle betrokkenen enthousiast over zijn en een mooi resultaat neerzetten, daar doen we het voor.

Naar de kracht van de kern

Eigenaarschap ontstaat als inwoners zelf regie (mogen) pakken op hun (sociale) leefomgeving. Vanuit creativiteit en veerkracht ontstaan de mooiste plannen. Wij prikkelen hen en geloven dat zij zelf het beste weten wat nodig is en actief bijdragen aan plannen wanneer deze ‘van hen’ zijn.

Participatie is maatwerk
We zijn adviseurs op het gebied van participatieprocessen. Altijd denkend in termen van kansen. We bouwen bruggen tussen inwoners en overheden vanuit authentieke participatie. Voor (semi-) overheden liggen er volop kansen om optimaal gebruik te maken van de creativiteit, kennis en drijfveren die er in de samenleving zelf aanwezig zijn.  Wij geloven dat ‘learning by doing’ een uitgelezen kans is de band tussen overheid en samenleving te versterken.

Hoe werken wij?
Wij faciliteren/coachen dorpen en kernen om plannen (waar) te maken vanuit de kracht van de kern. We faciliteren de dialoog, luisteren, motiveren, verbinden en springen bij in die delen van het proces waar de eigen kracht (nog) ontbreekt. Inwoners blijven zelf eigenaar van hun proces.

Overheden helpen we vanuit een adviserende rol, door ‘de buitenwereld naar ‘binnen te halen’. We kennen de beleidsontwikkelingen, regelingen en uitdagingen vanuit de ambtelijke organisatie, maar spreken vooral de taal van de inwoners. Vanuit die kracht noemen we onszelf bruggenbouwers tussen samenleving en overheid.