Ruimtelijke ontwikkeling vraagt om uitgebreide plannen. Het opstellen van deze plannen vergt veel tijd en kennis van zaken. Wij snappen dat u naast uw dagelijkse werkzaamheden geen tijd heeft voor veel papierwerk en contactmomenten met de gemeente. Daarom verrichten wij deze werkzaamheden graag voor u.

Eeckhof heeft veel ervaring met het opstellen van degelijke plannen en weet wat de gemeente verwacht. Wij kennen de regels en weten hoe we uw ideeën het best kunnen verwoorden in een compleet plan. Zo kunnen we snel in kaart brengen of uw idee haalbaar is en hoe lang bepaalde plannen kunnen gaan duren. Of het nu een eenmalig plan betreft, of juist een traject dat constant in beweging is, Eeckhof ondersteunt en adviseert met plezier.

 • Ruimtelijke Ontwikkeling – Inzicht 1

  Haalbaarheidsplannen

  Veel ontwikkelingen hebben een gedegen onderbouwing nodig voordat de gemeente akkoord gaat met de veranderingen. Bij sommige projecten vraagt de gemeente slechts om een inrichtingsplan. Er zijn echter ook projecten waarbij meerdere documenten ingediend moeten worden, zoals een inrichtingsplan, een financieringsplan en een ruimtelijke onderbouwing. Kortom, er komt veel kijken bij de ontwikkeling van bepaalde projecten.

 • Planvorming/procesondersteuning

  Ook zijn er plannen die constant in beweging zijn en waarbij veel partijen zijn betrokken. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van glasvezel in het buitengebied of het fungeren als kavelruilcoördinator. Hierbij is vooral het proces van totstandkoming en uitwerking belangrijk. Wij begeleiden en coördineren dit proces met plezier en hebben veel ervaring met het fungeren als contactpersoon tussen inwoners, overheden en andere betrokken partijen.

  Ruimtelijke Ontwikkelingen – Inzicht 2
 • Vrijgekomen Agrarische Bebouwing

  Door de daling van het aantal landbouwbedrijven komen er steeds meer agrarische gebouwen leeg te staan.
 • Rood voor Rood

  Rood voor rood gaat uit van de sloop van landschapsontsierende bebouwing waarbij als tegenprestatie een nieuwe woning kan worden gerealiseerd.
 • Bestemmingsplannen

  Het bestemmingsplan is een plan waarin de gemeenteraad heeft vastgelegd welke bebouwing en gebruiken op bepaalde plekken zijn toegestaan.
 • Vergunningen aanvragen

  Tegenwoordig kun je steeds meer vergunningen aanvragen via het internet. Er zijn echter vergunningen die alleen aangevraagd kunnen worden middels een onderzoek of een degelijke onderbouwing.
 • Landgoed

  De regeling voor nieuwe landgoederen maakt het mogelijk om een woning te realiseren waar dat in eerste instantie niet mogelijk leek. Deze regeling biedt kansen voor grondbezitters om in ruil voor het omzetten van agrarische gronden naar natuur een woning van allure te realiseren.
Heeft u belang bij ons advies en ondersteuning
bij het opstellen van plannen?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan