DorpsAmbitiePlannen / accommodatiedialogen

Marieke Dijkhof Twente 25

Wij faciliteren/coachen dorpen en kernen om plannen (waar) te maken vanuit de kracht van de kern. We faciliteren de dialoog, luisteren, motiveren, verbinden en springen bij in die delen van het proces waar je eigen kracht (nog) ontbreekt. Jullie blijven zelf natuurlijk wel eigenaar van je proces. Je kunt bij ons terecht als je je wilt bezinnen op je rol, wanneer je over en plan of idee in gesprek wilt met je mede-inwoners, als je een accommodatiedialoog wilt voeren of als je toe bent aan het maken van een eigen DorpsAmbitiePlan