Over Eeckhof

Wij helpen mensen graag bij het denken in nieuwe kansen en mogelijkheden. Komen tot een plan waar alle betrokkenen enthousiast over zijn en een mooi resultaat neerzetten, daar doen we het voor.

Jaar ervaring
0 +

Voor een leefbare omgeving

We worden enthousiast van allerlei vraagstukken op het gebied van landbouw, ruimtelijke- en plattelandsontwikkeling.

Als meedenkers en aanpakkers helpen we graag om het prachtige buitengebied (nog) beter leefbaar te maken.

Richting overheden voelen we ons een verlengstuk van de praktijk. Met ons agrarisch bloed en onze ‘voeten in de klei’ mentaliteit hebben we oog en oor voor wat het buitengebied nodig heeft om duurzaam te blijven voor de toekomst.

Kansen en mogelijkheden

We spreken de taal van ‘het land’, kennen de cultuur en hebben oog voor alle ontwikkelingen. We maken verwachtingen helder en zijn een verbindende schakel in de communicatie met eigenaren, overheden en andere partijen. Altijd denkend vanuit kansen en mogelijkheden!

Onze manier van werken

We helpen particulieren bij het verbeteren van hun erf, staan agrariërs en erfeigenaren bij vanuit onze rol als ‘ErfCoach’ en we begeleiden als omgevingsmanagers verschillende (gebieds)processen voor overheden en dorpsraden. Wensen in kaart brengen en helpen om deze waar te maken!

We werken graag samen en dat betekent dat we te vinden zijn in veel netwerken. Ook delen we onze kennis graag binnen (agrarische) opleidingen.

Onze visie

Het buitengebied heeft te maken met veel ontwikkelingen en opgaven. Deze uitdagingen met verschillende belangen kunnen omgebouwd worden tot kansen. Wij geloven dat je, door samen te denken in nieuwe mogelijkheden, tot plannen kunt komen die recht doen aan de ambities van individuen en groepen.

Eeckhof werkt aan een omgeving waarin mensen fijn kunnen wonen, (agrarisch) kunnen ondernemen en waar eventueel ruimte is voor nieuwe functies. Eeckhof: voor een leefbare omgeving!

HOE WIJ KUNNEN HELPEN

Wat kunnen we voor jou doen?

Wilt u als particulier een vergunning aanvragen of een bestemmingsplan wijzigen? Heb je als agrariër vragen over de toekomst van je erf en de mogelijkheden? Ben je als plaatselijk belang op zoek naar een heldere dorpsvisie? Wil je als overheid je inwoners echt horen en mee laten praten? Eeckhof/AnnoNu biedt ondersteuning en advies van begin tot eind!